FRI FRAKT ÖVER 499:-             30 DAGAR ÖPPET KÖP

Bag (0)

Bud To Rose och GDPR

Allmänt

Denna policy beskriver hur Bud To Rose. (Diddi Camilla Nihlén Design AB, org. nr 556655-0330) nedan benämnd Bud To Rose, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig

Bud To Rose är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt adressuppgifter. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

Användning av information

Bud To Rose behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp och tillhandahållande av support/kundservice.

- Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.

- Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

- Uppgifterna kan även utgöra underlag för uppföljning relaterat till köp av varor.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1:

För att administrera och leverera våra varor samt tillhandahålla support.

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).

Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson samt adress, telefonnummer och e-post.

Lagringstid: Tre år efter att du senast varit aktiv hos budtorose.se, till exempel genom att genomföra ett köp.

Syfte 2: 

För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen samt reklamationsansvar gentemot kund.

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Ordernummer, namn samt adress, telefonnummer och e-post.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Bud To Rose kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av integritetspolicy

Bud To Rose äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation Kundservice: 0706-311810 eller webshop@budtorose.se

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. 

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen